Źródła dochodów akceptowane przez banki przy kredycie hipotecznym

Współpraca z bankiem detalicznym w ramach pozyskania kredytu hipotecznego jest niemożliwa, jeżeli nie przedstawisz stabilnego i legalnego źródła dochodu. Jakie źródła zarobków akceptuje sektor bankowości detalicznej i jak wygląda sytuacja z wniesieniem środków z programów socjalnych? Poniżej znajdziesz kilka kluczowych wyjaśnień.

Problematyka umowy o pracę na czas nieokreślony

Podstawa to umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa o pracę na czas określony z perspektywą stałego zatrudnienia. Takich klientów banki traktują w sposób priorytetowy. Niestety w wielu przypadkach dochody z umowy o pracę nie wystarczą do wygenerowania wysokiego wkładu własnego. Dla wielu banków to już wartość rzędu 30% kredytu hipotecznego. Umowa o pracę na czas nieokreślony powiązania z dywersyfikacją źródeł zarobkowania, chociażby przez wynajem lub udział członka rodziny w spłacie zobowiązania to najlepsza perspektywa na ograniczenie ryzyka. Dobra praktyka to powiązanie umowy o pracę z ewentualnym wynajmem nieruchomości. To również jedno z powszechnie akceptowanych źródeł dochodu, dość preferencyjnie opodatkowanych.

Umowy cywilnoprawne, czy faktycznie akceptowane?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło, czyli typowe umowy cywilnoprawne występują w bankach detalicznych, natomiast nie gwarantują stabilności zatrudnienia. Kryzys w 2020 roku pokazuje wyraźnie, że firmy stojące na krawędzi wypłacalności w pierwszej kolejności natychmiast wypowiadają umowy zlecenia, bez występowania konsekwencji prawa pracy. Z drugiej strony umowa zlecenie jest bardzo elastyczna i w większości przypadków taki pracownik znajduje błyskawicznie podobnie płatne stanowisko. Dużo zależy od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy zgłaszającego się z podobnym źródłem dochodów.

Programy socjalne wykluczone z rynku kredytów hipotecznych

Banki natomiast nie akceptują przy kredycie hipotecznym programów socjalnych, chociażby 500+, a nawet alimentów. To bowiem tymczasowe źródło dochodów, często uwarunkowane polityczne, nie uzależnione od własnego wysiłku, a w zdolności kredytowej właśnie o to głównie chodzi. To kredytobiorca powinien zarabiać na własne utrzymanie, a nie bazować na środkach darowanych, niepewnych w perspektywie kilku najbliższych lat. Poza tym kredyt hipoteczny spłaca się najczęściej przez dekady, a alimenty i programy socjalne w większości charakteryzują się limitami, do określonego wieku małoletniego.

Zobacz także:  Kredyty hipoteczne - poradnik

A co z emeryturą i rentą stałą?

Inne źródła dochodów powszechnie akceptowana to emerytura i renta stała. Należy jednak pamiętać o odpowiednim wieku, w którym zaciągasz zobowiązanie długoterminowe. Limit spłaty wynosi do 75 lat. Im starszy kredytobiorca, tym warunki kredytu hipotecznego pogarszają się, wymagają ponoszenia wysokich kosztów ubezpieczenia, przejścia dodatkowych badań medycznych. Dwie osoby z umowami cywilnoprawnymi to też pełnowartościowi klienci dla banku, a zatem masz szansę na elastyczne dopasowanie źródeł dochodów. Banki nie akceptują źródeł dochodów, co do zasady niemożliwych do formalnego potwierdzenia, zdecydowanie tymczasowych, socjalnych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.