Najważniejsze postawy dotyczące zadłużenia

Zadłużenie gospodarstw domowych rośnie z roku na rok. Warunki podpisywania umów poprawiają się dla konsumentów ze względu na ograniczenie kosztów pozaodsetkowych, a także rynku pożyczek lichwiarskich. Jakie postawy dotyczące kredytów dominują i z czego w ogóle wynikają?

Unikanie zadłużenia, czy zawsze ma praktyczny sens?

Podstawa to tak naprawdę unikanie zadłużenia. Taki model deklaruje ponad połowa krajowego społeczeństwa. Instytucje finansowe posiadają niestety złą renomę, jeżeli chodzi o narzucanie kosztów dodatkowych. Uzależnienie od kredytu nie jest praktyką, która zapewnia stabilność psychiczną i normalne funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Z drugiej strony kredyt rozszerza możliwości konsumpcyjne i daje szanse na uzyskanie niezależności życiowej nawet przy stosunkowo niewielkich dochodach. Przy małych zakupach ich odroczenie wydaje się rozsądne, natomiast przy większych kredytowanie to po prostu dźwignia finansowa. Uzależnienie od kredytu rozbijesz przez dokonywanie cyklicznych nadpłat, które w końcu doprowadzą do zmniejszenia miesięcznego obciążenia. Pamiętaj, że kredytów każdego typu udziela się dopiero po rozpoznaniu zdolności kredytowej klienta. To oznacza, że kredytobiorca z wadami ekonomicznymi nie otrzyma dodatkowego finansowania. Można powiedzieć, że pozytywna zdolność kredytowa, legalne i stabilne zatrudnienie to ważna inwestycja w przyszłość.

Wiele narzędzi naprawczych i rynek kredytowy idący w stronę konsumenta

Niskie stopy procentowe zachęcają konsumentów do wykorzystania kredytów, także w instytucjach pozabankowych, które już nie stosują, aż tak liberalnego podejścia do oceny zdolności kredytowej. Nawet w razie trudności ze spłatą zadłużenia klient zyskuje wiele narzędzi naprawczych na czele z konsolidacją, refinansowaniem, a w skrajnym przypadku ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. W każdym banku wychodzi się raczej do negocjacji niż do wycofania z umowy kredytowej ze względu na politykę spółek akcyjnych. Wymiar sprawiedliwości po przejrzeniu interpretacji stoi wyraźnie po stronie pożyczkobiorców. Umowy kredytowe z klauzulami niedozwolonymi stają się po prostu nieważne. Postawy społeczeństwa w związku z kredytem zmieniły się przez okres niskich stóp procentowych. W trudnych sytuacjach ekonomicznych dominuje postawa, aby rezygnować z wydatków, przyjemności. Przy tanim kredycie to nie ma większego sensu. Wystarczy jedynie zachować stabilność zarobkowania, wyłącznie z legalnego źródła.

Bankowość detaliczna i parabanki idą w stronę ograniczenia ryzyka

Rynek bankowości detalicznej oraz sektor pozabankowy działają już w bardzo podobny sposób. Chodzi szczególnie o analizę zdolności kredytowej i odrzucanie wniosków, które nie spełniają podstawowych wymagań dotyczących ograniczenia ryzyka. Kredyt to dobro prawie luksusowe dostępne jedynie w stabilnych budżetach domowych. Wycofanie od kredytów z dużym prawdopodobieństwem nastąpi po podniesieniu stóp procentowych uzależnionych od przyśpieszającej inflacji.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.