Tani kredyt

Do przyznania kredytu potrzebne jest zawarcie umowy kredytowej.

Kredyty odnawialne i kredyty nieodnawialne.

Kredyty jakie są obecnie dostępne mogą mieć dwojaki charakter. Mogą być kredytami nieodnawialnymi i kredytami odnawialnymi. Kredyty odnawialne cechują się przede wszystkim tym, że każda spłata raty kredytu zwiększa kwotę jaka jest dostępna do wypłaty, ale jest ona ograniczona limitem jaki bank przyznał kredytobiorcy. W przypadku kredytów o charakterze nieodnawialnym, mogą być one tylko raz wykorzystane. Spłata części kapitału takiego kredytu nie zwiększa kwoty jaka jest dostępna do wypłacenia. Do tego, abyśmy mogli otrzymać kredyt gotówkowy niezbędne jest podpisanie umowy. Jest sześć etapów realizacji umowy kredytowej dollar-1974694_640.jpg

Etapy realizowania umowy kredytowej.

Składając wniosek o kredyt trzeba wskazać na nim kwotę kredytu, cel na jaki będzie ten kredyt przeznaczony, okres kredytowania, a także terminy spłaty, informacje o ewentualnych innych zadłużeniach ogółem, łącznie z innymi pożyczkami i kredytami jakie aktualnie spłaca kredytobiorca. Należy również podać jaką formę zabezpieczenia kredytu proponujemy. Realizacja umowy kredytu bankowego składa się z sześciu etapów. Są nimi: wnioskowanie, analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy, podjęcie decyzji kredytowej przez bank, podpisanie umowy w dwóch egzemplarzach, wypłata kredytu w formie jaka została określona w umowie kredytowej, oraz kontrola zgodności wykorzystania kredytu z zapisami umownymi. Analiza kredytowa jest bardzo ważnym czynnikiem, jaki decyduje o przyznaniu kredytu. W analizie kredytowej brane są pod uwagę określone czynniki. W przypadku osoby fizycznej bank sprawdza jaki ma ona majątek, jakie są jej dochody, rodzaj zatrudnienia, a także czy ma ona inne kredyty, które aktualnie musi spłacać. W przypadku osoby prawnej i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej bank sprawdza analizę wyników finansowych, czyli rentowność i wypłacalność, ocenia płynność finansową kredytobiorcy, ocenia sprawność działania przedsiębiorstwa, a także sprawdza jak wyglądała dotychczasowa współpraca kredytobiorcy z innymi bankami. Wszystkie te czynniki są dla banku bardzo ważne. Dzięki nim może on sprawdzić, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić kredyt o jaki wnioskuje.

Napisali na ten sam temat

URL dla trackbacków : http://uwagatanikredyt.pl/index.php?trackback/3

Kanał RSS dla komentarzy do tego wpisu

Powerd by uwagatanikredyt.pl